header
game_host
game_host
game_host
game_host

Bước 1

Truy Cập Google Play trên điện thoại - Vào mục "Tài Khoản của tôi"

game_host

Bước 2

Chọn "Bật thanh toán Vietnamobile"

Bước 3

Sau khi hoàn tất sẽ thấy tùy chọn "Tính phí vào tài khoản của Vietnamobile"

Bước 1

Chọn ứng dụng hoặc trò chơi bạn muốn mua(Hoặc phần cần mua trong ứng dụng)

Bước 2

Cài đặt hình thức thanh toán

Bước 3

Chọn kênh thanh toán qua Vietnamobile

Bước 4

Điền thông tin thanh toán và trọn "LƯU"

Google Play và biểu trưng Google Play là các nhãn hiệu của Google Inc.