USB 3G Vietnamobile

Truy cập Internet mọi nơi, mọi lúc cùng tính năng độc đáo từ USB 3G của Vietnamobile:

• Có thể gọi/nhắn tin trong lúc truy cập Internet

• Quản lý mức sử dụng dữ liệu

file