Gọi quốc tế

Giữ liên lạc với các đối tác hoặc người thương yêu ở nước ngoài, thuận tiện và hiệu quả với dịch vụ gọi quốc tế của Vietnamobile

 

 

 

 

 

 

 

file