Chuyển vùng quốc tế trả trước

Gọi/ nhận cuộc gọi và gửi/ nhận tin nhắn từ chính số thuê bao trả trước của mình.

file