Thời hạn sử dụng mãi mãi

Không lo điện thoại hết thời hạn sử dụng, thoải mái chuyện trò, nhắn tin tíu tít cùng với chính sách Thời hạn sử dụng mãi mãi của Vietnamobile.

Đơn giản chỉ cần phát sinh giao dịch có tính phí (cuôc gọi/nhắn tin hoặc truy cập dữ liệu) trong vòng 45 ngày.

Chương trình áp dụng từ ngày 10/3/2016 cho các khách hàng đã có tối thiểu 5 giao dịch tính phí kể từ khi kích hoạt SIM. Thực hiện ngay những giao dịch trên để SIM luôn hoạt động 2 chiều.
file