Thanh toán qua Ngân hàng

 Quý Khách có thể thanh toán cước phí hàng tháng bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản Ngân hàng hoặc bằng tiền mặt tại các điểm giao dịch của Ngân hàng

file