Bằng thẻ cào trả trước

Thanh toán cước dịch vụ thông tin di động trả sau thông qua việc khách hàng nạp tiền bằng thẻ cào trả trước (hoặc mã thẻ trả trước).

file