E-Bill

Với dịch vụ thông báo cước điện tử, định kỳ vào ngày 5 hàng tháng, Vietnamobile sẽ gởi thông báo cước kèm chi tiết sử dụng trong tháng trước của số thuê bao mà Quý khách đăng ký sử dụng
file