Điểm đăng ký hòa mạng

Quý khách có thể hòa mạng trả sau tại các cửa hàng trực tiếp của Vietnamobile 
file