Đấu giá ngược

Chương trình Đấu giá ngược cùng Vietnamobile khách hàng chỉ cần đăng ký 1 lần, hệ thống tự động gửi bản tin công nghệ về điện thoại trong suốt thời gian tham gia chương trình và cho phép đấu giá sản phẩm qua sms. Mỗi tuần một sản phẩm đưa ra để đấu giá trong tuần, người chiến thắng là người có mức giá thấp nhất và duy nhất tại thời điểm chốt phiên đấu giá (21h tối thứ 6 hàng tuần). Phiên đấu giá sẽ diễn ra từ 8h sáng ngày thứ 7 đến 21h ngày thứ 6 tuần kế tiếp

Chi tiết tại: http://daugia.vietnamobile.com.vn

file