Thực đơn SIM

SIM MENU là một dịch vụ dựa trên SIM mà khách hàng có thể sử dụng để kiểm tra kết quả xổ số, bóng đá, thông tin trao đổi tiền tệ, lịch trình truyền hình và các dịch vụ thông tin giải trí khác

Để sử dụng dịch vụ này, sau khi chèn thẻ SIM vào điện thoại, chỉ cần truy cập Vietnamobile trong menu chính của máy. Truy cập vào menu, bạn có thể chọn bất kỳ thông tin nào bạn muốn.

Trải nghiệm dịch vụ này tốt nhất ở SIM Vietnamobile
file