LiveNews

Dịch vụ Livenews là dịch vụ Tin tức dành cho các thuê bao sử dụng sim Vietnamobile có hỗ trợ sử dụng dịch vụ. Dịch vụ cung cấp tin tức cập nhật hàng ngày trên điện thoại di động theo một phương thức truyền tin mới lạ, độc đáo, chủ động phát tin tức tới điện thoại của các thuê bao đăng ký dịch vụ và đặc biệt không cần kết nối GPRS/3G.

Các thông tin dạng SMS Flash sẽ tự động hiển thị lên màn hình điện thoại khi máy ở chế độ rỗi. Sau khi đọc tiêu đề tin hiển thị hệ thống gửi xuống trên màn hình chờ, nếu quý khách không đọc chi tiết tin, thì tin sẽ tự động mất đi sau vài giây.

 

file