Facebook SMS

Hiện tại Facebook đã hỗ trợ tính năng theo dõi và cập nhật status Facebook qua tin nhắn SMS cho người dùng Vietnamobile

file