Hộp thư thoại

Khi sử dụng dịch vụ hộp thư thoại, hệ thống sẻ tự động trả lời và ghi lại tin nhắn cho quý khách trong trường hợp quý khách không thể trả lời cuộc gọi, hoặc máy bận, hoặc máy hết pin hay ngoài vùng phủ sóng. Sau đó quý khách có thể nghe lại tin nhắn của mình một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Trong trường hợp quý khách không mang điện thoại theo bên mình, quý khách có thể gọi đến số máy Vietnamobile của mình từ bất kỳ điện thoại nào và truy cập tin nhắn của mình bằng cách nhập vào mật khẩu khi hệ thống yêu cầu. Quý khách cũng có thể thu âm và gửi một tin nhắn thoại trực tiếp đến một thuê bao khác của Vietnamobile có sử dụng dịch vụ hộp thư thoại, hoặc trả lời một tin nhắn thoại bằng cách cũng gửi lại một tin nhắn thoại.


file