Tin Nhắn Báo Bận

Dịch vụ Tin Nhắn Báo Bận - AutoSMS là dịch vụ dựa trên nền tin nhắn SMS, giúp bạn tự động gửi tin nhắn thông báo đến thuê bao chủ gọi về lý do bạn không nghe cuộc gọi hoặc từ chối cuộc gọi đó.

Dịch vụ AutoSMS hỗ trợ 7 tình huống: BAN, HOP, LAIXE, AN, COIPHIM, BUON, NGU, để bạn có thể lựa chọn sử dụng. Với mỗi tình huống, bạn có thể tự tạo cho mình những thông báo mang màu sắc cá nhân của riêng bạn để thông báo đến người gọi khi không thể nghe điện thoại.

file