Thông báo cuộc gọi nhỡ

Dịch vụ Thông báo cuộc gọi nhỡ sẽ gửi thông báo qua SMS đến thuê bao của bạn về các cuộc gọi nhỡ khi bạn đang không nằm trong vùng phủ sóng, máy điện thoại hết pin .... 

Gói cơ bản:

Dịch vụ sẽ tự động gửi SMS thông báo về các cuộc gọi nhỡ tới máy của bạn.

Gói nâng cao:

Bên cạnh các tính năng của gói cơ bản, dịch vụ cũng đồng thời gửi đến bạn thông báo qua SMS khi thuê bao bạn cần liên lạc bật máy trở lại.

file