Đọc sách điện tử VMBook

VmBook là hệ thống phân phối sách điện tử dành cho các khách hàng của Vietnamobile.
Vmbook cung cấp đến người dùng vô số sự lựa chọn về sách với nhiều thể loại phong phú.
Ngoài cung cấp sách điện tử dạng chữ và hình ảnh, Vmbook còn cung cấp audio book, báo, tạp chí, blog...
file