Khuyến mại dịch vụ quốc tế

Chương trình khuyến mại thoại quốc tế “Gọi quốc tế từ tài khoản khuyến mại”

Áp dụng cho tất cả các khách hàng trả trước đến hết ngày 15/02/2014.

Áp dụng cho các cuộc gọi trực tiếp quốc tế đến những hướng có tổng cước là 7000d/ phút

 Lưu ý :

  1. Thứ tự trừ tiền sẽ là TKKM2 => TKKM1 => TKC
  2. Chương trình khuyến mại ko áp dụng (1) Những hướng có mức cước gọi trực tiếp quốc tế lớn hơn 7000d/ phút; (2)   Dịch vụ gọi VoIP 172 quốc tế với phương thức quay số 172_00_mã quốc gia_số cần gọi

 Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ 789 (200d/ phút)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file